Ditt besök

Den vuxnes ansvar

Alla barn som kommer till oss måste medföljas av en myndig person som ansvarar för barnet och ser till att de regler vi har åtföljs. Vår strävan är att skapa ett trygg lekplats för barnen, där säkerheten har högsta prioritet. Tyvärr kan olyckor ändå hända och vid dessa tillfällen är det viktigt att barnet har en nära vuxen person att vända sig till.

Mat och dryck

Förtäring av medhavd mat eller dryck är ej tillåten i lokalen – givetvis med undantag för barnmat till de allra minsta. Naturligtvis så finns det tillgång till micro för att värma maten. Förtäring får endast ske utanför lekområdet. I lekområdet är all förtäring förbjuden och detta inkluderar även godis, snacks, tuggummi och liknande.

Våra menyer

Skorna av men behåll strumporna på

På Buspalatset är det skorna AV och strumpor som gäller för ALLA besökare i lokalen. Det är av hygieniska skäl och gäller både stora som små! För den som glömt strumpor, så finns det att köpa i butiken. Vid entrén finns en stor skohylla, där såväl barn som vuxna lämnar sina skor. Vi försöker hålla så rent som möjligt eftersom barnen leker på golvytorna.

Vi vill också be er som tar med er barnvagn att antingen ställa den utanför lokalen eller på  barnvagnsparkeringen under anlagstavlan inne i hallen.

Säkerhets- och ordningsregler

1

Klättring endast där det ska klättras!

Barnen får inte klättra utanpå lekställningen, uppför rutschkanorna eller på andra ställen som inte är avsedda för detta.
2

Inte kasta bollar!

Barnen får inte kasta bollar utanför bollhaven och inte kasta bollar på varandra.
3

Alla ska ha roligt!

Barnen får inte reta, skada eller på något annat sätt störa andra barn som leker. Alla ska ha roligt på Buspalatset!
4

Ta av allt som kan fastna

Barnen bör inte använda löst hängande kläder, huvtröjor, snören, halsband eller något liknande som lätt kan fastna.
5

Toalettbesök innan lek

Vi rekommenderar ett toalettbesök innan barnen påbörjar sin lek! Vi har fyra toaletter och rymliga skötrum.

Observera!

 Vår personal har alltid rätt att avbryta/förhindra lek eller beteende som bedöms som farligt eller direkt opassande. Personalen eller dess företrädare har även rätt att avhysa barn och/eller vuxna som inte följer de givna reglerna eller som på annat sätt uppträder olämpligt.

Sist men inte minst!

Ha så roligt som du bara kan!
Tack för att ni hjälper oss att skapa och upprätthålla den säkra miljö och trevliga, glada stämning som vi eftersträvar!